• ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างออกแบบอาคารจอดรถ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี2563 02/04/2020

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) 17/03/2020

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ สวนอาหารเคียงบึง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 5 20/11/2019

 • ประกาศจ้างบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ภายในพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 14/11/2019

 • ประกาศจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2563 14/11/2019

 • ประกาศจ้างบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 14/11/2019

 • ประกาศจ้างปรับปรุงคอกกักลิงซิมแปนซี ปีงบประมาณ 2563 ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 12/11/2019

 • ประกาศจ้างปรับปรุงคอกกักลิงซิมแปนซี ปีงบประมาณ 2563 ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 12/11/2019

 • ประกาศประกวดราคาจ้างจัดหาผู้ประกอบการจัดทำอาหารสำหรับแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2563 24/10/2019

 • ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินการศูนย์อาหาร จำนวน 1 ร้าน ล๊อคที่ 8 ประเภทค่าตอบแทนรายปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 30/09/2019

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการรถกอล์ฟให้เช่า ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 19/09/2019

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการรถพ่วงบริการ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 19/09/2019

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ สวนอาหารเคียงบึง ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 3 04/09/2019

 • ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินกิจการ ประเภทค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 10 รายการ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 07/08/2019

 • ประกาศรับสมัครผู้ดำเนินกิจการเครื่องเล่น จำนวน 4 รายการ ประเภทค่าตอบแทนรายปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 07/08/2019