• ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าและสินค้าที่ระลึก ระยะเวลา 3 ปี 26/03/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการบริหารจัดการศูนย์ประชุมสัมมนาและบ้านพักรับรอง ระยะเวลา 3 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 26/03/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ บริเวณจุดทางเข้าสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 4 ระยะเวลาดำเนินการ 3(สาม) ปี 21/01/2021

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 สวนสัตว์นครราชสีมา 18/01/2021

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสารปรับสภาพน้ำ สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 03/12/2020

 • ประกาสประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอาหารโครงการนำนักเรียน สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 30/11/2020

 • ประกาศจัดวื้อจัดจ้างอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 26/11/2020

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ บริเวณจุดทางเข้าสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 3 ระยะเวลาดำเนินการ 3(สาม) ปี 18/11/2020

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกแบบอาคารจอดรถ (ครั้งที่ 3)สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 17/11/2020

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์และอัตลักษณ์บริเวณสัตว์แอฟริก่า 10/11/2020

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ บริเวณจุดทางเข้าสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 2 ระยะเวลาดำเนินการ 3(สาม) ปี 02/11/2020

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่อง ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ บริเวณจุดทางเข้าสวนสัตว์นครราชสีมา ระยะเวลา 3 ปี 16/10/2020

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างบ้านพักพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564 16/10/2020

 • ประกาศเชิญชวนทั่วไปจ้างออกแบบอาคารจอดรถ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี2563 02/04/2020

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว (Welcome Center) 17/03/2020