• TOR งานก่อสร้างขยายลานจอดและพื้นที่นั่งพัก ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 2561 30/08/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข อาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ปีงบประมาณ 2561 23/07/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข ผู้ประกอบการบริหารจัดการสวนน้ำสันทนาการ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 08/05/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ปีงบประมาณ 2561 19/04/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข TOR รถยนต์ส่วนบุคคล 4 ที่นั่ง Eco Car 4 ประตู 08/03/2018

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขผู้ประกอบการบริหารจัดการสวนน้ำสันทนาการ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 26/02/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศร่างห้องน้ำ-ห้องสุขา 15/02/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศร่างพิพิธภัณฑ์นกกระเรียนโลก 15/02/2018

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR)เครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ 08/02/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศร่างข้อำกหนดและเงื่อนไข (TOR)เครื่องดมยาสลบสัตว์เล็ก 08/02/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) งานก่อสร้างพิพิธภัณฑ์นกกระเรียนโลก 07/02/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคา (e-bidding) งานก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องสุขา 07/02/2018

 • ประกาศเชิญชสนรับสมัครผู้ดำเนินการการ จำหน่ายกาแฟเบเกอรรี่และไอศครีม ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ปี 2561 03/10/2017

 • ประกาศเชิญชวน รับสมัครผู้ประกอบการเครื่องเล่นหยอดเหรียญ สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2561 03/10/2017

 • ประกาศเชิญชวน รับสมัครผู้ดำเนิืนกิจการ โครงการสัตว์โลกเรืองแสง สวนสัตว์นครราชสีมา ปี 2561 03/10/2017