• องค์การสวนสัตว์ 15/11/2019

 • สวนสัตว์เตรียมพร้อมเข้าสู่ ระบบบริหารงานคุณภาพ 9001:2015 17/09/2018

 • วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 2561 05/06/2018

 • กิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 05/06/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกิจกรรมวันรักเขาใหญ่ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 05/06/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาออกบูธ กิจกรรมในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ที่อำเภอโนนแดง จังหวัด นครราชสีมา วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ 26/04/2018

 • นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมทั้งผู้บริหาร พนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ จากตำบลไชยมงคลเพื่อความเป็นศิริมงคลและเนื่องในวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 16/04/2018

 • นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ไทย 16/04/2018

 • ร่วมบรรยาย ให้นักศึกษา สาขาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา โดย น.ส. ปรียากร เหล็กทอง วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑ 29/03/2018

 • จัดฝึกอบรมการทำลูกดอกเป่า เพื่อใช้ในการเป่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ให้กับเจ้าหน้าที่ จาก อบต. โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๑ 29/03/2018

 • จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ ในกิจกรรม โครงการผนึกกำลัง ประชารัฐ คืนน้ำใส ให้โขงชีมูล ณ สนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๒๓ – ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๑ 29/03/2018

 • สวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างจิตสำนึกองค์การสวนสัตว์ไม่โกง " คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2561 15/02/2018

 • ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา มอบหมายให้ นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย กับ ณ บริเวณ บึงพุดซา ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 07/12/2017

 • นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม โครงการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ ๓ ที่แปลงสาธิตเกษตร ๑๐๐ ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ 07/12/2017

 • สวนสัตว์นครราชสีมาทบทวนการป้องกันอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2560 12/09/2017