• ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สิน สวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 2 16/09/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ ล็อค 3 บริเวณอาคาร Welcome Center ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 2 06/08/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการในศูนย์อาหาร จำนวน 3 ล็อค ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 3 04/08/2021

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อ บริเวณจุดทางเข้าสวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 4 ระยะเวลาดำเนินการ 3(สาม) ปี 21/01/2021

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดคุณลักษณะอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 12/01/2021

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างออกแบบอาคารจอดรถ (ครั้งที่ 3)สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 08/12/2020

 • ประกาสประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างอาหารโครงการนำนักเรียน 30/11/2020

 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้างอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภทสวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2564 26/11/2020

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้ชนะการสอบราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ประเภทที่่ 5 (หญ้า) จำนวน 3 รายการ ประจำปี 2560 30/05/2017

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลภายนอกเช่าพื้้นที่ว่าง จำนวน ๑ จุด บริเวณทางเข้าด้านหน้าสวนสัตว์ ภายในสวนสัตว์นครรราชสีมา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 พ.ค. 2 ถึง วันที่ 22 พ.ค. 60 09/05/2017

 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประกวดราคาจัดอาหารสัตว์ประเภทที่ 5 (หญ้า) จำนวน 3 รายการ สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 07/05/2017

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจัดหาบริษัทรักาาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2560 06/05/2017

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ถึง 12.00 น. 05/05/2017

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานประกวดราคซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00น. ถึง 11.00 น. 05/05/2017

 • ประกาศรายชื่อผู้ซื้อซองประกวดราคาจัดอาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2560 ถึง 21 เมษายน 2560 04/05/2017