ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

20/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านฮอร์โมนสัตว์ป่า สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย จำนวน 1 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
20/02/2018
Testing 101
1. Gudao

2. Shakespeare

3. Vlad

4. Moriaty

5. Demiya

6. Kiss!Emiya

7. Shadow Emiya

8. Shirou Emiya

9. BB

10. Melty

11. Lip

12 Violet

13. Protea

14. Kazura

15. Tamamo Cat

16. Tamamo Vitch

17. Tamamo Aria

');">ดูรายละเอียด
  ดาวน์โหลด
20/02/2018
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3 (3-6) สังกัดสำนักตรวจสอบ 1 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
16/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นวิทยากรโครงการเรียนรู้ในโลกแห่งสรรพสัตว์ฯ
  ดาวน์โหลด
15/02/2018
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : องค์การสวนสัตว์จำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง

คุณวุฒิ

อัตราเงินเดือน

หมายเหตุ

1.ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ (ชั้น ๑) จากสัตวแพทยสภา    
2.มีทักษะเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาสัตว์ เวชศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ และวิทยาการสืบพันธุ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

18,900 บาท

หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่า จะพิจารณาเป็นพิเศษ

');">ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด 15/02/2018
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการศูนย์ประชุมสัมมนาและบ้านพักรับรอง จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง)
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด 12/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 3 (3-6) สังกัดสำนักตรวจสอบ

ลำดับ

หัวข้อสอบ

สัดส่วนคะแนน

เวลา

สอบความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับองค์กร

๓๐

๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง

๔๐

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

สอบสัมภาษณ์

๓๐

๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

รวม

๑๐๐

 

                   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ๓ (๓-๖) เลขที่ตำแหน่ง ๐๐๐๙ ฝ่ายตรวจสอบการดำเนินงาน สังกัดสำนักตรวจสอบ อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายชื่อต่อไปนี้

 หมายเลขประจำตัวสอบ ๑. นางสาวปฐมาวดี   วัฒนา

หมายเลขประจำตัวสอบ ๒. นางสาวณัฐฐิญา  สิทธิคำ

หมายเลขประจำตัวสอบ ๓. นายราชพร เชิญขวัญมา

หมายเลขประจำตัวสอบ ๔. นายกรันต์ภัทร์   พรอรุณ

หมายเลขประจำตัวสอบ ๕. นายนภวุฒิ    พรหมชมชา

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด

');">ดูรายละเอียด
  ดาวน์โหลด 08/02/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างวิทยากรโครงการเรียนรู้ในโลกแห่งสรรพสัตว์ (งบทรัพย์สิน)
  ดาวน์โหลด