ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

13/07/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ช่างโยธา) สวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง)
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
12/07/2018
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 4 (4-6)
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : คชอาณาจักรจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
28/06/2018
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (นิติกร) สังกัดสำนักกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
27/06/2018
รับสมัครงานบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัด สวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน ๑ อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง)
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
27/06/2018
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ 4 (4-6) สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (4-6)สังกัด : สำนักอนุรักษ์และวิจัยจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
25/06/2018
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
สวนสัตว์อุบลราชธานี ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี

- ปฏิบัติงาน :ช่างโยธา 
-  จำนวน 1 อัตรา

 

');">ดูรายละเอียด
  ดาวน์โหลด
22/06/2018
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ระดับ 5 (3-6) สังกัดสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
20/06/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) รอบ 3
หมายเลขประจำตัวสอบ ๑.
ายธนพงษ์ พงษ์สวัสดิ์

หมายเลขประจำตัวสอบ ๒.
นายธนาคาร จองกลาง

หมายเลขประจำตัวสอบ ๓.
นายปิติพงษ์
โตสุวรรณ์

หมายเลขประจำตัวสอบ ๔.
นางสาวพิทยารัตน์
พื้นงาม

หมายเลขประจำตัวสอบ ๕.
นางสาวฐิติรัตน์
เทพนวล

หมายเลขประจำตัวสอบ ๖.
นางสาวศรีอิสรา
ศิรินุพงศ์

กำหนดการสอบ ในวันพุธ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๑ อาคารสำนักงานองค์การสวนสัตว์

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

');">ดูรายละเอียด
  ดาวน์โหลด