หัวข้อประกาศ

วันที่ : 09/12/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์อุบลราชธานี)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด