Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด                        เกิดอีกแล้ว !!! ลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทย คู่แรกในปี 2561

ความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย ของสวนสัตว์นครราชสีมา

 

ายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่า สวนสัตว์นครราชสีมา ได้ลูกนกกระเรียนพันธุ์ไทยคู่แรก ของปี 2561  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นกกระเรียนพันธุ์ไทย  ได้ฟักไข่มา 2 ฟอง และได้ทำการกกไข่เป็นระยะเวลา 30 วัน และฟักออกมาเป็นตัว เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 จำนวน 1 ตัว และเหลืออีก 1 ฟองที่ยังไม่ฟัก คาดว่าน่าจะเจาะไข่ออกมา ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้ ซึ่งตอนนี้นกกระเรียนพันธุ์ไทยที่อยู่ในสวนสัตว์นครราชสีมา มีจำนวน 90 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 22 คู่ และกำลังเทียบคู่ 46 ตัว

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย โดยทำการเพาะขยายพันธุ์ ทั้ง วิธีธรรมชาติและผสมเทียม จากความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์ ทำให้ได้รับการยอมรับจาก มูลนิธินกกระเรียนสากล (International Crane Foundation) รัฐวิสคอนซิล สหรัฐอเมริกา ให้เป็นศูนย์เพาะเลี้ยงนกกระเรียนพันธุ์ไทย ของโลก

วนสัตว์นครราชสีมา ได้รับบริจาคนกกระเรียนคู่แรก จากประชาชนบริเวณแถบชายแดนไทย กัมพูชา เมื่อปี พ.ศ.2532 และได้ทำการเพาะขยายพันธุ์ ทั้ง วิธีธรรมชาติและผสมเทียม  ปัจจุบันสวนสัตว์นครราชสีมามีนกกระเรียนพันธุ์ไทย มากกว่า 130 ตัว จากการที่มีนกกระเรียนพันธุ์ไทยจำนวนมาก สวนสัตว์นครราชสีมาจึงได้ดำเนินโครงการปล่อยนกกระเรียนไทยคืนสู่ธรรมชาติ  โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในการร่วมสำรวจและคัดเลือกพื้นที่ชุ่มน้ำที่เหมาะสมมากที่สุด เพื่อทำการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทย คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์   จึงได้นำนกกระเรียนพันธุ์ไทย ไปทดลองเพาะเลี้ยง ณ บ้านห้วยแสงเหนือ ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์                 ตั้งแต่ปี 2554 – 2561  ได้มีการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยไปแล้ว 89 ตัว  ซึ่งนกกระเรียนพันธุ์ไทย ที่นำไปปล่อยจะมีการติดสัญลักษณ์ พร้อมระบบติดตามตัวเพื่อเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมอย่างใกล้ชิด  ซึ่งขณะนี้สวนสัตว์นครราชสีมา ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการเพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยโดยวิธีทางธรรมชาติและผสมเทียม  ซึ่งในปี 2561 สวนสัตว์นครราชสีมา ได้ดำเนินการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยคืนสู่ธรรมชาติ  12 ตัว และมีนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ปรับสภาพเพื่อเตรียมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ 9 ตัว และ ที่สวนสัตว์นครราชสีมา 9 ตัว

กกระเรียนพันธุ์ไทย เป็นนกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดเป็นอย่างยิ่ง และมีพระราชกระแสรับสั่งให้สวนสัตว์นครราชสีมา เพาะขยายพันธุ์นกกระเรียนพันธุ์ไทยทรงเลี้ยง ในพระราชตำหนักจิตรลดารโหฐาน  พระราชวังดุสิต  ซึ่งมีการเพาะเลี้ยง และอยู่ในความดูแลของสวนสัตว์นครราชสีมา  นกกระเรียนพันธุ์ไทยเป็นนกที่มีความสง่างาม รักเดียวใจเดียว  มีความสำคัญเป็น 1 ใน 15 ชนิด สัตว์ป่าสงวนของไทย และ  สูญพันธุ์จากธรรมชาติของประเทศไทยไปแล้ว 

  นอกจากนี้สวนสัตว์นครราชสีมาได้จัดทำโครงการอบรมเยาวชนกับการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีจิตสำนึกตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่า ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และนำไปถ่ายทอดให้กับผู้ที่อาศัยในหมู่บ้าน ชุมชน ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงท้องถิ่นของตน  เพื่อร่วมอนุรักษ์หวงแหนและรักษาสมดุลให้คงอยู่ในธรรมชาติเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ แล้วให้นกกระเรียนพันธุ์ไทย กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

 

 

 

**********

ข่าวลำดับที่  20/2561

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

 

t20180615145007_5587.jpg
t20180615144927_5588.jpg
ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 044-934647
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์