Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด


ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา เปิดรับสมัครโรงเรียนหรือหน่วยงานที่มีความสนใจพานักเรียน เข้าศึกษาเรียนรู้สัตว์ป่าและธรรมชาติ ในกิจกรรมนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2559 เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

กิจกรรมนำนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา เป็นกิจกรรมที่ดีที่ให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติและสัตว์ป่า ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 สำหรับปีงบประมาณ 2559 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาสมัยใหม่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่มีการบูรณาการกระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญ สวนสัตว์ทั่วประเทศได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบในบริบทของสวนสัตว์ จึงเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนของชาติได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของสัตว์ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี 2 โปรแกรมการเรียนรู้ คือ โปรแกรมเข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน และโปรแกรมไป-กลับ 1 วัน
  1. โปรแกรมไป-กลับ 1 วัน รับจำนวนนักเรียน 100,000 คนต่อปี
  2. โปรแกรมเข้าค่ายพักแรม รับจำนวนนักเรียน 15,000 คนต่อปี
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2558 จนถึงเดือนกันยายน 2559 หรือจนกว่ายอดนักเรียนจะครบตามจำนวนที่กำหนด จองก่อนล่วงหน้า 1 เดือนเท่านั้น จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ/ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
***เปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ เฉพาะทางโทรศัพท์เท่านั้น***
  • ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา
    หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 044-756880 มือถือ 086-4685897
    ทุกวันในเวลาราชการเท่านั้น
ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 044-934647
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์