Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมดอัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 20 บาท-70 บาท/ชั่วโมง    (ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบการเลือก)

 
กรณีเกินเวลา 
ส่งรถเกิน 10-30 นาที คิดเป็นครึ่งชั่วโมง
ส่งรถเกิน 30-60 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง 
t20171024153757_1714.jpg
t20171024153822_1715.jpg
t20171024153900_1716.jpg
t20171024153912_1717.jpg
ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 044-934647
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์