Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมดวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๐๖ ในหลวง​รัชการที่ ๙ ทรงรับ องค์การสวนสัตว์ไว้ใน "พระบรมราชูปถัมภ์" 
จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น #องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน
THE ZOOLOGICAL PARK ORGANIZATION UNDER THE ROYAL PATRONAGE OF H.M. THE KING 

#ที่มาสู่การจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ 
ตามพระราชกฤษฎีกา การจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๗ ให้เรียกชื่อว่า "องค์การสวนสัตว์" 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดดำเนินการส่งเสริม และรวบรวมสัตว์นานาชนิดไว้ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอำนวยบริการแก่ประชาชน ส่งเสริมและจัดให้มีการบำรุงและผสมพันธุ์ตลอดจนจัดดำเนินการเกี่ยวกับสถานที่เลี้ยงสัตว์ขององค์การฯ และจัดบริการสาธารณะเพื่อให้เป็นที่พักผ่อนของประชาชนโดยแท้จริง โดยมีพลโท บัญญัติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์คนแรก สวนสัตว์ดุสิตจึงได้ยกฐานะและขึ้นตรงต่อองค์การสวนสัตว์ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๗ เป็นต้นมา
ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 044-934647
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์