Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด

ข่าวสาร >> ข่าวสารและกิจกรรม

สวนสัตว์นครราชสีมาร่วม รณรงค์ ลดใช้ถุงพลาสติก และกล่องโฟม เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เริ่ม 1ตุลาคม นี้ เป็นต้นไป


วันที่ 25 ก.ค. 2561

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เปิดโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ  ลดภัยสิ่งแวดล้อมเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก อย่างต่อเนื่องโดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการลดใช้ถุงพลาสติกและหลีกเลี่ยงการใช้โฟม โดยกำหนดให้อุทยานแห่งชาติ 154 แห่ง รวมถึงสวนสัตว์ทั่วประเทศ  ทั้ง สวนสัตว์ดุสิต    สวนสัตว์เปิดเขาเขียว    สวนสัตว์เชียงใหม่    สวนสัตว์นครราชสีมา   สวนสัตว์สงขลา    สวนสัตว์อุบลราชธานี   สวนสัตว์ของแก่น   และคชอาณาจักรสุรินทร์  แก้ไขปัญหาร่วมกัน

      นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต   ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา  แจ้งว่า ปัญหาขยะในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการนำพลาสติกและโฟมมาใช้มากขึ้น จากสถิติพบว่าประเทศไทยใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว 45,000 ล้านใบต่อปี  โฟมบรรจุอาหาร 6,758 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว  9,750 ล้านใบต่อปี  ซึ่งพลาสติกและโฟมเหล่านี้ เป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล  รวมทั้งพลาสติกและโฟม ยังมีสารประกอบที่เป็นพิษ มีผลเสียต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านปัญหาขยะพลาสติกและโฟมให้มีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างสูงสุด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงจัดกิจกรรมเพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ดังนี้ 

      1. มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ  เพื่อรณรงค์ให้หน่วยงานภาครัฐของทุกกระทรวง มีการทำกิจกรรม โดยทำพร้อมกันทั่วประเทศ

      2. โครงการ"ทำความดีด้วยหัวใจ  ลดรับ ลดให้  ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟม โดยการใช้เป็นตระกร้า เพื่อนำมาใส่สิ่งของแทนการใช้ถุงพลาสติก หรือใช้ภาชนะที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

      3. การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้ง 154  แห่ง และลดการใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

      4. การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหารและคัดแยกขยะมูลฝอยในสวนสัตว์

      สำหรับสวนสัตว์นครราชสีมา ได้ขานรับนโยบายดังกล่าว โดยให้บุคลากรสวนสัตว์รวมถึงนักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ในการลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร โดยนำมาตรการในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมาใช้ดังนี้

                                                        หน้า 2/1. การใช้กระ...

                                     

หน้า 2

      1. การใช้กระดาษให้คุ้มค่าสูงสุด โดยการใช้กระดาษทั้งสองหน้า

      2. การใช้สื่อโซเชียลต่างๆ ในการแจ้งเวียนเอกสารหรือข่าวสารต่างๆ ภายในหน่วยงาน เพื่อก้าวเข้าสู่การทำงานยุกต์ Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล

      3. การคัดแยกขยะ เพื่อทำให้การจัดการขยะทำได้ง่ายถูกสุขลักษณะในการนำไปทำลายอย่างถูกวิธี

      4.  ลดการใช้โฟมในสวนสัตว์ อย่างเช่น การใช้ถาดหลุมใส่อาหารให้กับเด็กนักเรียนในโครงการ ฯ  การใช้กล่องบรรจุอาหารจากชานอ้อยแทนการใช้โฟมใส่อาหาร

      5. โครงการสวนสัตว์ปลอดขยะคือการลดใช้ถุงพลาสติกให้น้อยลง โดยการแจกถุงดำให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อนำขยะของตนเองกลับไปด้วย

      สวนสัตว์นครราชสีมา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟม เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยรวมถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆเพื่อให้สวนสัตว์เป็นแหล่งท่องเที่ยวในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

*****************************************

ลำดับข่าวที่ 25/2561 นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต   ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา 


ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 044-934647
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์