Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด"Korat Big Five จัดใหญ่แจกหนัก”

       วนสัตว์นครราชสีมา จัดกิจกรรมคืนกำไร คืนความสุข ให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้ชื่องาน "Korat Big Five จัดใหญ่แจกหนัก” เพียงซื้อบัตร กิจกรรมพิเศษ"Korat Big Five จัดใหญ่แจกหนัก” มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย  หางบัตรยังสามารถใช้เที่ยวสวนสัตว์นครราชสีมา ได้ 1 ครั้ง

     นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์ สวนสัตว์นครราชสีมา จัดกิจกรรมเพื่อคืนกำไร คืนความสุข ให้กับนักท่องเที่ยว "Korat Big Five จัดใหญ่แจกหนัก” มอบสิทธิพิเศษให้ทุกท่าน ซื้อบัตรกิจกรรมพิเศษ  "Korat Big Five จัดใหญ่แจกหนัก” มูลค่า 100 บาท/1 ใบ  มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย ได้แก่ รางวัลที่1 รถยนต์ NISSAN AMERA จำนวน รางวัล ,รางวัล2 รถจักรยานยนต์ YAMAHA FINO จำนวน 2 รางวัลรางวัล 3 โทรศัพท์มือถือ IPHONE 7 จำนวน 2 รางวัล , รางวัลที่4 แพ็คเก็จทัวร์กรุงเทพ– สิงค์โปร์ จำนวน 5 รางวัล ,รางวัลที่ 5 ทองคำหนัก 1 สลึงจำนวน 5 รางวัลรางวัลที่ 6   บัตรสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ จำนวน 10 รางวัล  ส่งบัตรลุ้นรางวัล กิจกรรมพิเศษ "Korat Big Five จัดใหญ่แจกหนัก” โดย เขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ส่งในกล่องรับชิ้นส่วน ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา   หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ มาที่ สวนสัตว์นครราชสีมา เลขที่ 111 .1 .ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  ตั้งแต่ 27 มีนาคม  –  21 พฤษภาคม 2561  จับรางวัลผู้โชคดี   23 พฤษภาคม 2561   ณ สวนสัตว์นครราชสีมา   ประกาศผลวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ทาง  www.korat.zoothailand.org   facebookfanpage:สวนสัตว์นครราชสีมา Nakhonratchasima Zoo สอบถามเพิ่มเติม 083-372-0404

       คุ้มสุดคุ้ม ซื้อบัตร 1 ใบ มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมาย แถมยังได้เที่ยวชมสวนสัตว์อีกด้วย พลาดไม่ได้แล้วโอกาสดีดีแบบนี้ กับกิจกรรม "KORAT BIG FIVE จัดใหญ่แจกหนัก”  ที่สวนสัตว์นครราชสีมา มอบให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่าน


*************************

         ข่าวลำดับที่ 9/2561 นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมากติกาและเงื่อนไขการรับรางวัล 
1. บัตรกิจกรรมพิเศษ 1 ใบ ถือเป็น 1 สิทธิ์ ในการเข้าชมสวนสัตว์นครราชสีมา 1 ครั้ง หางบัตร 1 ใบต่อ 1 สิทธื์ ในการลุ้นรางวัล เท่านั้น
2. ในกรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
3. หากบัตรชำรุดไม่สมบูรณ์แบบ เช่นฉีกขาด หรือมีการดัดแปลงแก้ไข หรือได้มาซึ่งมิชอบทางกฎหมายถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลตามกติกาที่สวนสัตว์นครราชสีมายื่นขออนุญาตจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล ตามระเบียบของกรมสรรพากร
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ต้องเป็นผู้รับชำระค่าภาษี ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียน ค่ามัดจำป้ายแดง ค่าประกันภัยภาคบังคับ (พรบ.) และค่าธรรมเนียมอื่นๆ นอกเหนือจากของรางวัลดังกล่าว
6. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็คเก็จทัวร์ กรุงเทพ-สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน ต้องรับผิดชอบค่าทำหนังสือเดินทาง (Passport)  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าทิปพนักงานขับรถ หรือผู้เดินทางจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ใช้ได้มากกว่า 6 เดือน ก่อนวันเดินทาง และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศสิงคโปร์ และทางสวนสัตว์นครราชสีมา ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายรางวัลอื่นทดแทน 
7. ผู้โชคดี ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น และจะได้รับการติดต่อจากสวนสัตว์นครราชสีมาเป็นรายบุคคล โดยนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด มาติดต่อขอรับรางวัล ภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในวัน-เวลาเปิดทำการ ยกเว้น วันเสาร์และวันอาทิตย์ ได้ที่สวนสัตว์นครราชสีมาเท่านั้น
8. หากเลยกำหนด ไม่มีผู้มารับหรือติดต่อไม่ได้ ให้ถือว่าผู้โชคดีได้รับทราบข้อมูลแล้ว โดยจะถือว่าสละสิทธิ์
9. หากไม่มีหลักฐาน หรือหลักฐานนั้นมีรายละเอียดไม่ตรงกับรางวัลและผู้โชคดี หรือขอรับสิทธิ์เกินระยะเวลาที่กำหนด ให้ ถือว่าสิทธ์นั้นตกเป็นโมฆะ 
10. กรณีที่ผู้โชคดีอายุต่ำกว่า 15 ปี ให้บิดา มารดา นำสูติบัตรมาแสดงตน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (บิดาหรือมารดา) มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเอง
11. สวนสัตว์นครราชสีมา ขอสงวนสิทธิ์ในการถ่ายภาพผู้โชคดี ภาพถ่ายของผู้ที่โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสวนสัตว์นครราชสีมา สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์ฯ ได้โดยมิต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ 
12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้เข้าร่วมไม่มีสิทธิ์โต้แย้ง อุทธรณ์ หรือขอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น
13. ผู้โชคดีจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนด และของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลียนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้ผู้อื่นได้ 
14. สวนสัตว์นครราชสีมา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเงื่อนไขใดๆ หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / กรณีเกิดข้อพิพาท การตัดสินของสวนสัตว์นครราชสีมา ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 รายละเอียดการจับรางวัล 

1. จับรางวัลรอบเดียวในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป จำนวน 25 รางวัล 

2. สถานที่ ณ เวทีโดมจอดรถ สวนสัตว์นครราชสีมา เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์ www.korat.zoothailand.org และ  Fanpage:  สวนสัตว์นครราชสีมา  Nakhon Rtachasima Zoo

4. สอบถามข้อมูล 044-934652ม 083-3720404 หรือทาง Fanpage:  สวนสัตว์นครราชสีมา  Nakhon Rtachasima Zoo

t20180328092954_4835.jpg
t20180328093006_4836.jpg
t20180328093403_4837.jpg
t20180328093511_4841.jpg
t20180328093525_4842.jpg
t20180328093534_4843.jpg
ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 044-934647
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์