Your browser does not support JavaScript!
สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์นครราชสีมา

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

การบริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

งานอนุรักษ์และวิจัย
อ่านทั้งหมด


อัตราค่าบริการ

รายการ จำนวน(คน) ราคา/คืน
อาคารบ้านเหมือนไม้ 1 หรืออาคารบ้านเหมือนไม้ 2
 - ห้องพักปรับอากาศ 10 คน 1300 บาท
 - ห้องพักพัดลม 10 คน 1100 บาท
อาคารบ้านขอนไม้ (ห้องพักปรับอากาศ) 24 คน 3500 บาท
อาคารบ้านตอไม้ (ห้องพักปรับอากาศ) 6 คน 2000 บาท
สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง
 - 3 ชั่วโมง - 1000 บาท
 - 1 วัน (9.00 น.-16.00 น.) - 1500 บาท
 - 2 วัน 1 คืน - 2500 บาท
 - 3 วัน 2 คืน - 3500 บาท
สถานที่สำหรับการจัดเลี้ยง
 - ระหว่าง 12.00 - 00.00 น. - 5000 บาท

โทรศัพท์ โทรสาร; 044-765880      มือถือ : 086-4685897
ตั้งอยู่ เลขที่ 111 หมู่ 1 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 044-934647
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์