โครงการ Adopt an animal of the month(การอุปถัมภ์เป็นพ่อแม่บุญธรรมสัตว์)

สวนสัตว์นครราชสีมา จัดทำโครงการ Adopt an animal of the month(การอุปถัมภ์เป็นพ่อแม่บุญธรรมสัตว์) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติ และสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป
.
สวนสัตว์นครราชสีมา ขอเชิญชวนท่าน ผู้มีจิตเมตตาร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการ Adopt an animal of the month (การอุปถัมภ์เป็นพ่อแม่บุญธรรมสัตว์) เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีส่วนร่วมการเลี้ยงดูสัตว์ป่า สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังความเมตตาต่อสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าของชาติ และ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งแบ่งกลุ่มสัตว์เป็น 5 กลุ่มหลัก คือ 1.กลุ่มสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ช้างแอฟริกา แรดขาว สิงโต ควายป่าแอฟริกา เสือดำดาว 2.กลุ่มสัตว์ขนาดกลาง ได้แก่ ฮิปโปโปเตมัส ยีราฟ ม้าลาย สมเสร็จ อูฐ 3.กลุ่มสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ หนูคาปิบาร่า ค่างห้าสี ชะนี 4.กลุ่มสัตว์ปีก ได้แก่ นกกระเรียนพันธุ์ไทย นกเงือก นกฟลามิงโก นกหงส์หยก นกกระทุง 5.การสนับสนุนตามอัธยาศัยแบบครั้งเดียว หรือสนับสนุนตามปีนักษัตร โดยโครงการดังกล่าว ทุกๆการสนับสนุนในจำนวนเงิน 500 บาท ท่านจะได้รับสิทธิ์ ดังนี้
1.บัตรพ่อแม่บุญธรรมสัตว์ จำนวน 1 ใบ อายุบัตร 1 ปี นับจากวันที่ออกบัตร
2.เจ้าของบัตรได้รับการยกเว้น ค่าบัตรผ่านประตู จำนวน 2 ท่าน / 1 ใบ พร้อมรถยนต์ 1 คัน และ การแสดงความสามารถแมวน้ำ จำนวน 2 ที่นั่ง
3.ใบประกาศเกียรติคุณออนไลน์และประกาศรายชื่อผู้อุปถัมภ์ฯ บนเว็บไซต์และแฟนเพจสวนสัตว์นครราชสีมา
4.ได้รับส่วนลดทางการค้าของผู้ประกอบการภายในสวนสัตว์ฯ ที่เข้าร่วมโครงการ (รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขทางร้าน) สำหรับท่านที่สนับสนุน การอุปถัมภ์เป็นพ่อแม่บุญธรรมสัตว์ ระดับกิตติมศักดิ์ ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ท่านจะได้รับการติดตั้งชื่อ / หน่วยงาน บริษัท / ห้างร้าน / โลโก้ หน้าส่วนจัดแสดงสัตว์ที่ท่านอุปถัมภ์ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และลงรายชื่อผู้อุปถัมภ์บนเว็บไซต์ และแฟนเพจสวนสัตว์นครราชสีมา