วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

สวนสัตว์นครราชสีมา นำโดยนายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมด้วยพนักงาน-ลูกจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ 26 พฤษภาคม (วันวิสาขบูชา) พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมเป็น 1 ใน 100 ล้านกล้า ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินไทย