(Big Cleaning Day 28 เมษายน 2564)

(Big Cleaning Day 28 เมษายน 2564)
นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา นำคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์นครราชสีมา เตรียมความพร้อมการป้องกันและพัฒนาในส่วนต่างๆด้านสถานที่ให้มีความปลอดภัยในการเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่จะเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ เมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเราพร้อมที่จะให้บริการนักท่องเที่ยวได้ในทันที
#koratzoo
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์ไทยใครๆก็เที่ยวได้