"สภากาแฟ ทส." ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมด้วย ผู้บริหาร
ร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ ทส." ครั้งที่ ๒ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
โดย สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นเจ้าภาพในการจัดในครั้งนี้. ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓