กิจกรรม Play & Learn 2564 เปิดรับสมัครแล้วนะ

กิจกรรม Play&Learn เพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้รูปแบบใหม่
ห้องเรียนออนไลน์
>>>> ห้องเรียนธรรมชาติและสัตว์ศึกษา - ประจำปีการศึกษา 2564 <<<< กิจกรรม Play & Learn เปิดรับสมัคร โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์นครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องของธรรมชาติและสัตว์ป่ากับแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตต้นแบบ ประเภทไป-กลับ 1 วัน (จำนวน 117,000 คน) และประเภทค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน (จำนวน 7,500 คน)
*************************************** สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อจองวันเดินทางได้ที่ 08-6468-5897 ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา ทุกวันในเวลาราชการ