รถจักรยานให้เช่า

อัตราค่าบริการเริ่มต้นที่ 20 บาท-70 บาท/ชั่วโมง    (ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบการเลือก)