วิสัยทัศน์

"สร้างแรงบันดาลใจความรักสัตว์ผ่านประสบการณ์การเรียนรู้ในสวนสัตว์”