ราคาบัตร

ราคาบัตรเข้าสวนสัตว์

ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ 100 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135ซม) 20 บาท
ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ 150 บาท
เด็กชาวต่างชาติ 70 บาท
นักเรียนอนุบาล-ประถม (ในเครื่องแบบ) 20 บาท
มัธยมต้น-มัธยมปลาย-ปวช (ในเครื่องแบบ) 50 บาท
ปวส-มหาวิทยาลัย (ในเครื่องแบบ) 50 บาท
ครู-ทหาร-ตำรวจ (ในเครื่องแบบ) 50 บาท
ผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป คนพิการ ภิกษุ-สามเณร ฟรี    ไดโนพาร์ค  New! 
  
    ประเภท                                  ราคา

ผู้ใหญ่                                          30 บาท
เด็ก 20 บาท

สวนสัตว์เรืองแสง Korat Light Zoo 

ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ 30 บาท
เด็ก 20 บาท

ค่าชมการแสดงความสามารถของสัตว์

ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ 40 บาท
เด็ก 20 บาท

ที่จอดรถ

ประเภท ราคา
รถจักรยานยนต์ 10 บาท
รถยนต์ 50 บาท
รถบัส 60 บาท

ค่าบริการรถกอล์ฟให้เช่า

ราคา ชั่วโมง
300 บาท
500 บาท 
1 ชม.
2 ชม.

ค่าบริการรถจักรยานให้เช่า

ประเภท ราคา
รถจักรยานแบบเดี่ยว 20 บาท/ชั่วโมง
รถจักรยานแบบนั่ง 2 คน 30 บาท/ชั่วโมง

ค่าบริการรถไฟพ่วงนำชม

ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ 30 บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน 135ซม) 15 บาท
นักเรียนในเครื่องแบบ (อนุบาล-ม.5) 15 บาท
ผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป คนพิการ ภิกษุ-สามเณร ฟรี
ผู้สูงอายุที่มาเป็นหมู่คณะ (ทัวร์) 15 บาท