ประธานอนุกรรมการตรวจการสวนสัตว์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์นครราชสีมา

รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรติ ประธานอนุกรรมการตรวจการสวนสัตว์ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมให้คำแนะนำในการพัฒนาสวนสัตว์ โดยมี นายธนชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมาพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔