กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโคกขาม ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมา ออกบูธร่วมกิจกรรมโครงการ "เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนบ้านโคกขาม ต.โบสถ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔