"สภากาแฟ ทส." ครั้งที่ ๓

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ให้การต้อนรับ นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการทรัพยากรธรมมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรมมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรม "สภากาแฟ ทส." ครั้งที่ ๓ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
โดย สวนสัตว์นครราชสีมา เป็นเจ้าภาพในการจัดในครั้งนี้. ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓