"โครงการวันรักต้นไม้ ประจำปี 2563"

21 ตุลาคม 2563
นายณรงวิทย์ ชดช้อย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา นำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกิจกรรม "โครงการวันรักต้นไม้ ประจำปี 2563" ณ สวนสัตว์นครราชสีมา