พิธี ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พร้อมวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

นายธีรศานต์ ทองแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ผู้แทนผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พร้อมวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓