Big Cleaning Zoo พัฒนาพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้าง Big Cleaning Zoo พัฒนาพื้นที่สวนสัตว์นครราชสีมา ส่วนจัดแสดงสตว์ และส่วนแสดงความสามารถสัตว์ เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ 100 % ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้