ประชุมรับฟังนโยบาย จากนายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

11 กันยายน 2563 นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ร่วมประชุมรับฟังนโยบาย จากนายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา สวนสัตว์นครราชสีมา