โครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น กิจกรรมปลูกไผ่ และไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น กิจกรรมปลูกไผ่ และไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูดินและน้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
โดยมี นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา และพนักงานสวนสัตว์นครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ พื้นที่ป่าชุมชนเขาสามสิบส่าง บ้านคำไฮ ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา