เปิดโครงการ "อาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) รุ่นที่ 12"

ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์นครราชสีมา
เปิดโครงการ "อาสาสมัครสวนสัตว์ (Zoo Volunteer) รุ่นที่ 12"
วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมอาคารนกกระเรียนโลก
เพื่อให้อาสาสมัครนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอด สร้างความเข้าใจให้กับสังคมต่อไป

โดยมี นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิด