มาตรการคลายร้อนให้กับสัตว์

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา ได้ต้อนรับคณะสื่อมวลชนที่เข้ามาทำข่าวเกี่ยวกับ มาตรการการคลายร้อนให้กับสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ บริเวณ อาณาจักรสัตว์เลื้อยคลานและส่วนแสดงช้างแอฟริกา วันที่ 28 เมษายน 2563