Big​ Cleaning​ Zoo​ EP9.

รวมพลังเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นครราชสีมา EP9. ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning Zoo)
พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมจุดให้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณ​ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารฝ่ายบริหาร ศูนย์อาหาร ฝ่ายการศึกษา โรงกรองน้ำ ส่วนแสดงกวางดาว วอเตอร์บัค ลามา อูฐ อีแลน อาณาจักรผู้ล่า บ้านพักรับรอง บูธจำหน่ายสินค้าและปรับปรุงส่วนแสดงกิจกรรม สวัสดีแอฟริกา เพื่อการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid - 19 วันที่เก้า 26 มีนาคม 2563
(koratzoo channel) https://www.youtube.com/watch?v=6lx0zt8YW_E
#koratzoo
#สวนสัตว์นครราชสีมา
#สวนสัตว์ไทยใครๆก็เที่ยวได้