แถลงข่าวเปิดโลกสัตว์แปลกและกิจกรรมวัน Boxing Day

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แถลงข่าวกิจกรรม "เปิดโลกสัตว์แปลกต้อนรับช่วงเทศกาลปีใหม่จัดแสดงสัตว์พันธุ์หายาก  บริเวณส่วนแสดงสัตว์เลื้อยคลานและกิจกรรม Boxing Day"  และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับลิงชิมแปนซี เนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒