กิจกรรม ปั่นไปเที่ยวไป งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติก

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา จัดกิจกรรม การปั่นจักรยานรณรงค์วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระยะทาง ๕๐ กิโลเมตร ชวนปั่นเพื่อสัตว์ป่า ปั่นไป เที่ยวไป งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติก ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๘๐๐ ท่าน โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธาน