ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์ ระหว่าง วันที่ 21 -22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่าบี บางกรวย จังหวัดนนทบุรี

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์ ระหว่าง วันที่ 21 -22 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเบลล่าบี บางกรวย จังหวัดนนทบุรี