"โครงการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 5 (เกษตรร้อยไร่ 62)"

นายณรงวิทย์ ชดช้อย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
ร่วมพิธีเปิด "โครงการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 5 (เกษตรร้อยไร่ 62)" 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางเกษตร (100 ไร่) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา​ ๙​ ธันวาคม​ ๒๕๖๒