โชว์พฤติกรรมอาณาจักรนักล่า

โชว์พฤติกรรมการล่าอาหารกลุ่มสัตว์นักล่า ทุกวันเวลา 10.30น. และ 13.30น. บริเวณอาณาจักรนักล่า

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 083-3720404
FanPage: สวนสัตว์นครราชสีมา Nakhonratchasima Zoo