อาณาจักรสัตว์นักล่า

โชว์พฤติกรรมการล่าอาหารกลุ่มสัตว์นักล่า 
ทุกวันเวลา 10.30น. และ 13.30น.
บริเวณส่วนจัดแสดงอาณาจักรนักล่า

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 083-3720404
FanPage: สวนสัตว์นครราชสีมา KORAT ZOO