สวนสัตว์นครราชสีมา จัดกิจกรรม “Korat Zoo Sports All Day” ร่วมใจ รวมพลัง เดินวิ่ง รณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่าเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

สวนสัตว์นครราชสีมา จัดกิจกรรมร่วมรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่าเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ โดยให้นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่สวนสัตว์นครราชสีมาเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินรณรงค์อนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งจะเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับนักท่องเที่ยว รักและหวงแหนทรัพยากรสัตว์ป่าให้อยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตลอดไป

      นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่า สวนสัตว์นครราชสีมาจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ วันที่ 26  ธันวาคม  2561 ซึ่งในปีนี้สวนสัตว์จัดพิเศษกว่าทุกปี คือ เดิน วิ่ง เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่า ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ภายใต้โครงการ "Korat Zoo Sports All Day” โดยจะมีการเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ถึง 14  กุมภาพันธ์  2562 ณ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ สวนสัตว์นครราชสีมา สำหรับผู้สมัครสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมในการ เดิน วิ่ง เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ ในช่วงเดือนพฤษภาคม  2562 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา ซึ่งผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์พิเศษต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

      1. ค่าสมัคร ราคา  250 บาท ได้รับเสื้อ 1 ตัว และรับสิทธิ์เข้าชมสวนสัตว์นครราชสีมา ฟรี 1 ครั้ง  (เฉพาะจุดผ่านประตูเท่านั้น)

      2. ค่าสมัคร ราคา 700 บาท ได้รับเสื้อ 1 ตัวและรับบัตรสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ประเภทบุคคลทั่วไป (เข้าชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ได้ทุกแห่ง)ระยะเวลา 1 ปี พร้อมผู้ติดตาม 1 คน ต่อครั้ง ไม่รวมรถยนต์

      3. ค่าสมัคร ราคา 2,200 บาท ได้รับเสื้อ 1 ตัว และบัตรสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์ประเภทครอบครัว (เข้าชมสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ได้ทุกแห่ง) ระยะเวลา 2 ปี พร้อมผู้ติดตาม 4 คน ต่อครั้งและ รถยนต์ 1 คัน

      สวนสัตว์นครราชสีมาขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ มีใจรักษ์ พิทักษ์ สัตว์ป่าและรักสุขภาพ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เดิน วิ่ง เพื่ออนุรักษ์สัตว์ป่า ให้ยั่งยืน  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์ 083-3720404 Facebook: สวนสัตว์นครราชสีมา   www.korat.zoothailand.org

*****************************************************

ลำดับข่าวที่ 10 / 2562  นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา