ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

สวนสัตว์นครราชสีมา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงปวงชนชาวไทย  ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ในวันที่ ๑๒  สิงหาคม   ๒๕๖๑

       นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต  ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่า สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์, เหล่ากาชาดนครราชสีมา, เทศบาลตำบลไชยมงคล, กองพลพัฒนาที่ ๒, กองบิน๑, กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๑ ค่ายสุรนารี, กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ ค่ายสุรนารี, กองพลทหารราบที่๓ ค่ายสุรนารี, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา, โรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคลภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา, วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี  ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  ในวันที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.๑๒.๐๐ น. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนาน จึงขอเชิญชวนประชาชน  ร่วมทำความดีบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ณ เวทีโดมจอดรถ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา  สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตในงานจะได้รับแจกของที่ระลึกมากมายจาก CPF  และภายในงาน ชมการแสดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  นิทรรศการสัตว์ป่า  นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโลหิต การบริจาคโลหิต   และสนุกกับกิจกรรมมาสคอทสัตว์ป่านานาชนิด  ร่วมสร้างความบันเทิง  ตลอดทั้งวัน   

       วันพุธ ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ขอเชิญมาร่วมบริจาคโลหิตทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  เพราะการให้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือการให้ชีวิต ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์อีกหลายคน สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ๐๔๔-๙๓๔๕๓๗-๘ / ๐๘๓-๓๗๒๐๔๐๔

******************************

ข่าวลำดับที่ ๒๖/๒๕๖๑  นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต    ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา