เดิ่นกวาง…กว้าง...กลางสวน Korat Deer Space ที่สวนสัตว์นครราชสีมา

วนสัตว์นครราชสีมา ทุ่มเงินปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนแสดงม้าเดิม ให้เป็นลานแสดงกวางชนิดต่างๆ  ภายใต้ชื่อ "เดิ่นกวางกว้างกลางสวน Korat Deep Space” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน และนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้มีจิตสำนึกในการรักสัตว์ป่า สัมผัส เรียนรู้ ธรรมชาติชีวิตของสัตว์ป่าอย่างใกล้ชิด และร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่า ของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

       ายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่า สวนสัตว์นครราชสีมาปรับปรุงภูมิทัศน์ส่วนแสดงม้าเดิม ให้เป็นส่วนแสดงที่รวบรวมสัตว์ประเภทกวาง ละมั่ง เนื้อทราย เพศเมีย จำนวนกว่า 100 ชีวิต  มาจัดแสดง เพื่อปลูกฝังให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ได้เรียนรู้ ได้สัมผัสสัมผัส โดยการให้อาหารสัตว์อย่างใกล้ชิดด้วยตนเอง พร้อมมีการจัดตกแต่งสถานที่ภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อรองรับให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายภาพกับ กวาง ละมั่ง เนื้อทราย ซึ่งจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 11 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

       วนสัตว์นครราชสีมา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาเที่ยวชมสัตว์ป่านานาชนิด สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติชีวิตสัตว์ป่า และแวะไปทักทาย ให้อาหาร เหล่าบรรดา ฝูง เก้ง กวาง ได้ที่ได้ "เดิ่นกวางกว้างกลางสวน Korat Deep Space”  สวนสัตว์นครราชสีมา ทุกวัน

                                   *********************

ข่าวลำดับที่   15 /2561

นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา