เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 5 เมษายน 2561 ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

 

  วนสัตว์นครราชสีมา เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ   สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2561 ซึ่งมีพระชนมายุ  63 พรรษา

 ายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต  ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา แจ้งว่า สวนสัตว์นครราชสีมา ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์, เหล่ากาชาดนครราชสีมา,   เทศบาลตำบลไชยมงคล,  กองพลพัฒนาที่ 2,  กองบิน 1,กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี, กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ค่ายสุรนารี, กองพลทหารราบที่3 ค่ายสุรนารี, กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 ,  โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา, โรงพยาบาลค่ายสุรนารี,  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยมงคล,  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา,  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา,  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา, วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา, วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครราชสีมา  และวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี    จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา   ขึ้นในวันที่ 5 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 12.00 น.  จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  ณ เวทีโดมจอดรถ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา   สำหรับผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตในงานจะได้รับแจกของที่ระลึกมากมาย จาก CPF    ภายในงาน ชมการแสดงดนตรีสด นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโลหิตและการบริจาคโลหิต        และสนุกกับกิจกรรมแมสคอทสัตว์ป่านานาชนิด  ร่วมสร้างความบันเทิง  ตลอดทั้งวัน  มาบริจาคโลหิตที่สวนสัตว์โคราชทั้งที  ก็ต้องแวะไปทักทาย ชมความน่ารักของเจ้าสัตว์ป่านานาชนิด และเล่นน้ำที่สวนน้ำโคราชทะเลอีสาน... กันด้วยนะ

ย่าลืมนะ 5 เมษายน 2561 มาร่วมบริจาคโลหิตทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่      สวนสัตว์โคราช  สอบถามเพิ่มเติม 083- 372- 0404

 

 

                                            **********************

ข่าวลำดับที่   12  / 2561  นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา