องค์การสวนสัตว์ เชิญชวน น้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด

องค์การสวนสัตว์ เชิญชวน น้อง ๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด


องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประกวดสื่อประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ในรูปแบบคลิปวีดีโอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เกิดการรักสัตว์ป่าธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์ไทย อันเป็นการปลูกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในการมาท่องเที่ยวสวนสัตว์ไทย ภายใต้หัวข้อ "Amazing Zoo 2017

นายเทวินทร์  รัตนวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา เชิญชวน น้อง ๆ นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการออกแบบ พัฒนา ผลิตผลงานคลิปวีดีโอ ซึ่งผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหัวหน้าสถาบันการศึกษา รับรองการเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในสถาบันนั้นๆ  กติกาในการส่งเข้าประกวด ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายทำ ในสวนสัตว์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต,สวนสัตว์เปิดเขาเขียว,สวนสัตว์เชียงใหม่,สวนสัตว์นครราชสีมา,สวนสัตว์สงขลา,สวนสัตว์อุบลราชธานี,สวนสัตว์ขอนแก่น, และ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์  ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งผลงานประเภทเดี่ยว หรือประเภททีม ทีมละไม่เกิน 3 คน ในรูปแบบวีดีโอไฟล์ฟอร์แมต.mp4 บันทึกลงแผ่น DVD พร้อมเขียนชื่อทีมลงบนแผ่น  และผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องอัพโหลดผลงานลง ในช่องทางโซเชียลมีเดียของตนเอง Youtube หรือ Facebook พร้อมติด #Hastag#AmazingZoo2017 และเปิดโพสต์เป็นสาธารณะ(Public) ผู้ได้รับยอดผู้เข้าชมมากที่สุด จากสื่อช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น จะได้รับสิทธิ์พิจารณาเข้าสู่รอบการตัดสิน รางวัลในการประกวด รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ,รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทุกรางวัลจะได้รับสิทธิพิเศษเข้าชมสวนสัตว์ไทยทั้ง 7 แห่ง ระยะเวลา 1 ปี

     สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.zoothailand.org  เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 15 ธันวาคม 2560 ประกาศผล 15 มกราคม 2561

*************

ข่าวลำดับที่ 26/2560 นายเทวินทร์  รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา