บริการเช่ารถกอล์ฟ

อัตราค่าบริการ                   300.- บาท/ชั่วโมง   2 ชั่วโมง 500.- บาท   
VIP ขับเอง                        500.-บาท/ชั่วโมง  
VIP มีคนขับ 7 ที่นั่ง           800.-บาท/ชั่วโมง
VIP มีคนขับ 10 ที่นั่ง        1,000.- บาท/ชั่วโมง