สวนสัตว์นครราชสีมา ผ่านการรับรองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาตรฐาน SHA Plus

สวนสัตว์นครราชสีมา ผ่านการรับรองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมาตรฐาน SHA Plus พร้อมให้บริการในรูปแบบ Zoo New Norm ซึ่งทางสวนสัตว์นครราชสีมาได้ยกระดับมาตรการการรักษาความสะอาดโดยเริ่มตั้งแต่ประตูทางเข้าอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มีจุดคัดกรองตรวจเช็คอุณหภูมิ รวมไปถึงการลงทะเบียนเข้า-ออก เพื่อติดตามผู้ใช้บริการ มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือในพื้นที่สาธารณะตามจุดต่างๆของสวนสัตว์ และยังได้จัดวางพื้นที่ให้บริการจุดต่างเพื่อเว้นระยะห่าง (Social Distancing) โดยเฉพาะพนักงานที่ให้บริการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมทั้งพนักงานและผู้ประกอบการต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ไม่น้อยกว่า 70%
.
Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีจุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขรวมเข้ากับมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างติ ได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และมั่นใจในความปลอดภัยจากสินค้าและการบริการของประเทศไทย