ประกาศรายชื่อผู้รับซองสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศรายชื่อผู้รับซองสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา สวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ื 4 เมษายน 2560 ถึง 21 เมษายน 2560

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อ click