สอบราคาจัดหาบริษัทรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560

ประสอบราคาจัดหาบริษัทรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 21 เมษายน 2560

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
รายชื่อ click
ประกาศ click
TOR click
เอกสารสอบราคา click