ข่าวประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ภายในสวนสัตว์นครรราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560

ข่าวประกวดราคาจัดซื้ออาหารสัตว์ จำนวน 5 ประเภท ภายในสวนสัตว์นครรราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2560 ถึง 21 เมษายน 2560

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ประกาศ click
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ click
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ click
ราคากลาง click