ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการ ประเภทค่าเช่ารายเดือน ประเภทน้ำสมุนไพรและเครื่องดื่มประเภทนมสด พร้อมอาหารว่างประเภทเบเกอรี่ บริเวณส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์ นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการประเภทค่าเช่ารายเดือน ประเภทน้ำดื่มสมุนไพรและเครื่องดื่มประเภทนมสด พร้อมอาหารว่างประเภทเบอเกอรี่ บริเวณส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์นครรราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะเวลารับซอง 7 ธันวาคม 2559 ถึง 21 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
รายละเอียดเพิ่มเติม click