ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ของโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์

ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ดัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ถึง 10 พฤศจิกายน 2559

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง click