ประกาศเช่าเชิญชวญเช่าพื้นที่ ประเภทน้ำสมุนไพรและเครื่องดื่มประเภทนมสด ฯ สวนสัตว์นครราชสีมาปีงบประมาณ 2560

ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ประกอบการประเภทค่าเช่ารายเดือน ประเภทน้ำดื่มสมุนไพรและเครื่องดื่มประเภทนมสด พร้อมอาหารว่างประเภทเบอเกอรี่ บริเวณส่วนจัดแสดงแมวน้ำ ภายในสวนสัตว์นครรราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2560 ระยะเวลารับซอง 7 ธันวาคม 2559 ถึง 21 ธันวาคม 2559

เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
CCF07122559_0002 click